John Hammersmark

Kapteinen, Kompani Lauritzen

John Hammersmark byrja på Befalsskule i Hæren som 19-åring. Han gjekk deretter Krigsskule, Stabskule og deretter Masterstudiet på Forsvarets høgskole og Sjefskurset. Av sivil utdanning har han Bachelor i Administrasjon og leiing. Hammersmark har tenestegjort på Skjold, på GSV i Kirkenes, i Forsvarets spesialkommando, i Hærstaben og i Forsvarsdepartementet. Han har også delteke i fleire skarpe operasjonar. 

John Hammersmark