Konferansar

Vossadagane 2024

Hovudkonferansen

19. – 20. mars 2024

Voss Kulturhus

Programmet for årets store høgdepunkt er klart. Ta ein kikk her og meld deg på.

Sjå meir

Bioparkkonferansen

21. mars 2024

Scandic Voss

Norges viktigaste møteplass for hav og land.

Store aktørar og små spirer i mat - og fôrindustrien, avfallsbransjen, politikarar, investorar og verkemiddelapparat møtast med felles mål om å spreie kunnskap og skapa engasjement om det grøne gullet - bioøkonomien.

Sjå meir

Nasjonal kulturkonferanse

22. mars 2024

Voss Kulturhus

Detaljert program og praktisk informasjon kjem når det nærmar seg. Påmelding til hovudkonferansen gjeld ikkje for denne konferansen.

Sjå meir

Vossamessa

21. mars 2024

Voss Ungdomsskule

Den store entreprenørdagen på Voss!

Sjå meir

Lyden av Voss

21. mars 2024

Voss Kulturhus

Velkomen til gratis konsert og filmframsyning!

Sjå meir

Det store bilete

Tida me står i, makroøkonomi og leiing

Sjå meir

Ein god plass å bu, ein god plass å besøka

Heilskapleg utvikling, klart språk og klar tale

Sjå meir

Meir av alt, raskare

Kraftkrise, naturnøytralitet og framtidig eigedomsutvikling

Sjå meir

Moglegheiter, utfordringar og nyskaping

Bioindustriell symbiose og kunstig intelligens

Sjå meir

Aktivitetar på Voss

Voss har eit mangfald av spanande aktivitetar og er den perfekte plassen for kurs og konferansar. Nytt høve til å utforska moglegheitene under Vossadagane og ta kontakt dersom du ynskjer hjelp til skreddarsaum ved eit seinare høve.

Me gjer deg Vossadagane

Voss_herad-svart
Hardanger og Voss næringshage
vossenergi

Med stønad frå

Voss Sparebank_Logofullfarge
hordaland-logo
sparebanken-vest-logos-id9g11u0xq