vossadagane-logo-kvit

Kultur for sterke opplevingar

Kultur

Det vert dessverre ikkje skipa til konferanse i 2021.

Sjå meir

Turisme

Det vert dessverre ikkje skipa til konferanse i 2021.

Idrett

Det vert dessverre ikkje skipa til konferanse i 2021. 

Sjå meir

Energi

Denne konferansen vert gjennomført digitalt for inviterte gjester.

Sjå meir

Samarbeidspartnarar

Delta som tilbydar!

Vossadagane skal bli ei attraktiv konferanseveke på Voss som femner om ulike fagfelt, set aktuelle samfunnsspørsmål under debatt, samt kombinerer dette med kultur, aktivitetar og opplevingar. Me håpar at mange vil visa fram det beste me har av lokal kultur, mat, drikke og aktivitetar.