vossadagane-logo-kvit

........................

19. - 21. mars 2024

Vossadagane skal vera ein møteplass der me løftar blikket og ser vår eigen region i ein større samanheng. Me vågar å stilla dei vanskelege spørsmåla, me set dagsaktuelle saker på agendaen og er opptatt av å motivera til god leiing.

Målet vårt er at du skal reisa heim meir opplyst og endå meir motivert til å gjera ein forskjell. Om det så er som enkeltmenneske, eller som representant for ei bedrift, ein organisasjon eller det offentlege. Tida me står i krev ein innsats frå oss alle.

Det store bilete

Tida me står i, makroøkonomi og leiing

Sjå meir

Ein god plass å bu, ein god plass å besøka

Heilskapleg utvikling, klart språk og klar tale

Sjå meir

Meir av alt, raskare

Kraftkrise, naturnøytralitet og framtidig eigedomsutvikling

Sjå meir

Moglegheiter, utfordringar og nyskaping

" Bioindustriell symbiose og kunstig intelligens

Sjå meir

Aktivitetar på Voss

På Voss har me eit mangfald av spanande aktivitetane å tilby. Ta ein kikk på visitvoss.no og ta direkte kontakt med leverandørene der for spesialtilpassa program for di bedrift.

Initiativtakarar