vossadagane-logo-kvit

8. - 9. april 2025

Aktivitetar på Voss

Voss har eit mangfald av spanande aktivitetar og er den perfekte plassen for kurs og konferansar. Nytt høve til å utforska moglegheitene under Vossadagane og ta kontakt dersom du ynskjer hjelp til skreddarsaum ved eit seinare høve.

Me gjer deg Vossadagane

Voss_herad-svart
Hardanger og Voss næringshage
vossenergi

Med stønad frå

Voss Sparebank_Logofullfarge
hordaland-logo
sparebanken-vest-logos-id9g11u0xq