Om Vossadagane

Kultur for sterke opplevingar - konferansen med glimt i auga

Vossadagane er ein nasjonal konferanse som femner om ulike fagfelt, set aktuelle samfunnsspørsmål under debatt, samt kombinerer dette med kultur, aktivitetar og opplevingar.

Her er fleire delkonferansar under ei felles overbygging: energi, natur, kultur, kompetanse og biopark . Debattane på Vossadagane skal vera kloke og konstruktive og bringa sakene framover.

På Vossadagane skal ein kunna knyta kontaktar på tvers av herad og kommunar, på tvers av bransjar, og ikkje minst på tvers av interessefelt.

Vossadagane vert skipa til av Vossa Jazz, Voss herad, Voss Energi og Hardanger og Voss Næringshage.

Samarbeidspartnarar