Om Vossadagane

Kultur for sterke opplevingar – konferansen med glimt i auga

Vossadagane skal bli ein nasjonal konferanse som femner om ulike fagfelt, set aktuelle samfunnsspørsmål under debatt, samt kombinerer dette med kultur, aktivitetar og opplevingar.

Her skal vere fleire delkonferansar under ei felles overbygging: energi, idrett, kultur og turisme. Debattane på Vossadagane skal vera kloke og konstruktive og bringa sakene framover. Det vert lagt til rette for opne debattscener i tillegg til debattane på delkonferansane.

På Vossadagane skal ein kunna knyta kontaktar på tvers av herad og kommunar, på tvers av bransjar, og ikkje minst på tvers av interessefelt.


Vossadagane vert skipa til av Vossa Jazz, Voss herad, Voss Energi i samarbeid med Hardanger og Voss Næringshage og Visit Voss.

Samarbeidspartnarar