Om Vossadagane

Kultur for sterke opplevingar - konferansen med glimt i auga

DaVoss skal engasjera, provosera og motivera. Me skal auka kunnskap, dela erfaringar, byggja nye samarbeidskoalisjonar og utfordre det etablerte.

DaVoss femner om ulike fagfelt, set aktuelle samfunnsspørsmål under debatt, og kombinerer dette med kultur, aktivitetar og opplevingar.

Her er fleire delkonferansar under ei felles overbygging. Debattane på DaVoss skal vera kloke og konstruktive og bringa sakene framover.

På DaVoss skal ein kunna knyta kontaktar på tvers av herad og kommunar, på tvers av bransjar, og ikkje minst på tvers av interessefelt.

DaVoss vert skipa til av Voss herad, Voss Energi, Voss Næringsråd og Hardanger og Voss Næringshage.

Samarbeidspartnarar