Kontakt

Prosjektkoordinator Hardanger og Voss Næringshage v/Sofie Torlei Olsen
sofie@nhvoss.no
Tlf. 97 53 73 58

Energi

Voss Energi v/ Per Berge
Per.Berge@vossenergi.no
Tlf. 916 73 014

Kultur

Vossa Jazz v/ Trude Storheim
trude@vossajazz.no
Tlf. 56 52 99 11 / 957 61 257

Idrett

Voss Idrottsråd

post@vossidrottsraad.com

Næring

Næringshagen v/Sofie Torlei Olsen
sofie@nhvoss.no
Tlf. 97 53 73 58