Aktivitetar

- Voss -

På Voss har me eit mangfald av spanande aktivitetane å tilby. Ta ein kikk på visitvoss.no og ta direkte kontakt med leverandørene der for spesialtilpassa program for di bedrift.

Sjå visitvoss.no for kva du kan gjera på Voss.

Vossadagane skal vera ein møteplass der me løftar blikket og ser vår eigen region i ein større samanheng. Me vågar å stilla dei vanskelege spørsmåla, me set dagsaktuelle saker på agendaen og er opptatt av å motivera til god leiing.

Målet vårt er at du skal reisa heim meir opplyst og endå meir motivert til å gjera ein forskjell. Om det så er som enkeltmenneske, eller som representant for ei bedrift, ein organisasjon eller det offentlege. Tida me står i krev ein innsats frå oss alle.