Hovedkonferansen 2024 | Foredragshaldarar | Håvard Hansgård 

Håvard Hansgård 

CEO Resources AS

Håvard kjem frå gard med sau og skog, har fagbrev som innan bergverk og har landbruksutdanning frå Blæstad (Høgskolen i Innlandet) og Ås (NMBU). Til dagleg jobbar han for auka verdiskaping og redusert miljøbelastning i bioøkonomien gjennom ReSourcer AS.

Haavard-Hansgaard