Hovedkonferansen 2024 | Foredragshaldarar | Berit Marie Galaaen

Berit Marie Galaaen

Leiar for planavdelinga, Voss herad

Berit Marie har vore tett på dei fleste utviklingsprosessane i Voss herad dei siste 15 åra. Ho er opptatt av at Voss skal styrka og dyrka sin identitet som stad, vera attraktiv og utvikla seg vidare med kvalitet. Bakgrunnen til Galaaen er ein master i arkitektur og lang erfaring frå både private og offentleg prosjekt og planlegging.

Berit Marie Galaaen, Voss Herad