Lokalt næringsarrangement 2022

Grøn mobilitet & framtidas energimarknad

Stad; Scandic Voss

Tid; torsdag 7. april 14:-30 – 16:30

Yvonne Torgersen Hetlevik, Direktør, Vy tog Vest

Trendar og framtidsutsikter innan grøn mobilitet; skal verda nå sine mål om reduksjon i klimagassutslepp må meir transport av både varer og folk over frå fly/bil/trailer til tog og andre meir miljøvenlege transportmiddel. Yvonne vil snakke om Vy sin rolle her, samt planar og spennande ting VY har på gang ift Bergensbanen/Vossebane

Lars Hermann Andersen, Statkraft

Trendar innan kraftmarknaden; Kvifor er prisen så høg?

Forskjellar i pris nord-sør i Noreg, utanlandskablar, ACER, politikk.

Korleis koma seg ut av avhengigheit av russisk gass? Er det mogleg og kor kjapt?

Kva kan eg gjera som lita lokal bedrift?

Musikkinnslag; Musikalsk innslag ved elevar frå jazzlinja på Voss folkehøgskule

Vossajazz, Voss Energi og Næringshagen/Visit Voss inviterer lokalt næringsliv til ei inspirerande og lærerik samling. 

Vel møtt!