Turisme

Det vert dessverre ikkje gjennomført konferanse på Voss i mars, men vi prøver å få det til i juni!

Tema: Reiseliv post korona – korleis skal reiselivet gjenreisast på ein berekraftig måte?