Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgjevar, Fornybar Norge

Vegard Pettersen jobbar med miljø og berekraft i Fornybar Norge, ein landsomfattande interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon for heile fornybarnæringa. Han har erfaring frå fornybarnæringa, forvaltning og konsulentselskap der han har jobba med ulike miljøtema.

Foredrag: Meir kraft, no!?

Vegard Pettersen, Fornybar Norge