Hovedkonferansen 2024 | Foredragshaldarar | Styrkaar Ringheim-Hustveit

Styrkaar Ringheim-Hustveit

Prosjektleiar Prosjekt og utvikling, Voss herad

Styrkaar er utdanna sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim. Han har sidan 2021 jobba som prosjektleiar i heradet. Han har interesse for byplan og samanhengen mellom dei fysiske omgjevnadane som premissgjevar og svar på samfunnet.

Styrkar Ringheim-Hustveit, Voss Herad