Linda Merkesdal

Stortingsrepresentant for Hordaland/Vestland (Ap)

Linda Merkesdal er medlem av energi og miljøkomiteen og har særskilt ansvar for sirkulærøkonomi, bærekraft, natur, klima og bioenergi.

Foredrag: Deltek i debatten

Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, Hordaland