Linda Eide

Vossing

Linda har jobba som journalist og programleiar i NRK radio og fjernsyn i over tre tiår. Ho har fått ei rekkje prisar for formidlinga si. Eide skriv også bøker og teaterframsyningar, og framfører sjølv det ho skriv. Sidan 2017 har ho fronta programmet Eides språksjov, og gjort språkopplæring til laurdagsunderhalding på NRK1. 

Foredrag: Klinkande uklart!

Linda Eide