Hovedkonferansen 2024 | Foredragshaldarar | Hans-Wilhelm Steinfeld

Hans-Wilhelm Steinfeld

Cand.philol., tidlegare utanrikskorrespondent i Moskva

Internasjonalt anerkjend journalist, utanrikskorrespondent, forfattar og historikar med Russland som spesialfelt. For oss er Steinfeld kjent som ein tøff og pågåande utanriksreporter, med den markante bergensdialekten som varemerke. Steinfeld har vore ein av NRK sine mest framståande utanrikskorrespondentar, og har gjennom mange år formidla historiske storhendingar i Aust med Noreg som publikum.

Opningsforedraget 2024