Christian Steel

Generalsekretær, Sabima

Miljøorganisasjonen Sabima jobbar for å stansa tapet av naturmangfald, og er ein paraplyorganisasjon for dei biologiske foreningane i Noreg. Steel er generalsekretær for Sabima, og mottok i fjor Naturviserprisen på bakgrunn av engasjementet sitt for trua natur, for å fremja verdien av naturmangfold og for evna til å formidla.

Christian Steel, Sabima