Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke

Catharina er opptatt av korleis me som samfunn og bedrift kan dekka ulike behov med minst mogleg fotavtrykk. Veidekke er den største entreprenøren i landet, og representerer ein bransje som tradisjonelt har stått for store utslepp og stor ressursbruk. Veidekke har satt seg kunnskapsbaserte klimamål og har lagt ein plan for netto null utslepp. På same måte jobbar dei med natur og sosiale forhold.

Catharina Bjerke, bærekraftsdirektør Veidekke ASA