Hovedkonferansen 2024 | Foredragshaldarar | Petter Slyngstadli

Petter Slyngstadli

Analysesjef i Norne Securities

Erfaren Chief Investment Officer og porteføljeforvaltar med dokumentert historie innan investeringsforvaltning. Innehar brei kompetanse innan porteføljeforvaltning, finansiell risiko, hedgefond, aksjeplukking, fondsvalg, kapitalforvaltning og makroøkonomi. Solid konsulent med utdanning frå Norges Handelshøyskole (NHH).

Analysesjef i Norne Securities