NOKU Vestland

Norsk Kulturforum (NOKU) Vestland arrangerar nettverkssamling torsdag 30. mars i Kultursalen, Voss kulturhus.

Program:

Kl 12.00 Lunsj, Scandic hotel Voss

Kl. 13.00 Festivalane som lokalsamfunnsutviklar
Innleiar blir annonsert. Trude Storheim, dagleg leiar for Vossa Jazz. Ingvild Ystanes, festivalleiar for Litteratursymposiet.

Kl. 14.00 Kaffipause

Kl. 14.15 Kommunal og regional kulturplanlegging – på same kurs?
Per Morten Ekerhovd, Fylkesdirektør for kultur, idrett og frivilligheit. Samtale med Else Marie Sandal, verksemdsleiar kultur og bibliotek i Odda kommune og Håvard Ese Eliassen, kultursjef i Sogndal kommune.

Kl. 15.30 Kaffipause

Kl. 15.45 Erfaringar frå bruk av fritidskort
Erfaringar frå fleire kommunar. Samtale i etterkant.

Kl. 16.30 Slutt

Kl. 17.00 Opning av jubileumsutstilling til Vossa Jazz 50 år, på Voss folkemuseum
Kveldstid – tidspunkt kjem: Middag på Park hotell saman med innleiarar og deltakarar på Kulturkonferansen 2023 (du kan velja denne i oversikta under).