Kompetansemesse

På kompetansejakt?

Ynskjer du å treffe potensielle arbeidstakarar og studentar? Eller er du nysgjerrig på kva jobb- og utdanningsmoglegheiter som finnes på Voss og omegn? Bli med på årets kompetansemesse!

I samband med Vossadagane, inviterer NAV og Hardanger og Voss Næringshage til kompetansemesse 29. og 30. mars. Her vil de som utstillar få høve til å synleggjere ledige jobbar og studietilbod de har, og snakke direkte med nysgjerrige og potensielle arbeidstakarar.

Kvar: Voss kulturhus

Når:
Onsdag 29. mars 09.00-15.00
Torsdag 30. mars 09.00 – 14.00

Arrangementet er gratis for både utstillarar og deltakarar. Utstillarar bes meldast på ved å nytte lenkja under, ingen påmelding naudsynt for deltakarar.

Desse verksemdene vil du treffe på kompetansemessa:

Voss herad, Fjordtind Hotels, NAV Arbeidslivssenter Vestland, Voss gymnas, Bergen Hotel og Restaurantdrift Avd Sandven, Vaksdal kommune, NAV region Voss Hardanger, Hardanger og Voss Næringshage.