Mat til mat – Bioparkkonferansen

Torsdag 30. mars 09.30 – 16.00, Scandic Voss

Program: 
Med atterhald om mindre endringar 

09.30
Morgonmingling og kaffi 

09.45
Innleiing: Dagens avfall, morgondagens gull 
BIR v/Toralf Igesund og forfattar Anders Waage Nilsen 

Lansering av Bioparken 
BIR v/Stian Halland og IHM v/Jon Grønsberg

Vår nasjonale visjon for biologiske ressursar – BioDigSirk 
Land møter Hav v/Elise Sæle Dale  

10.45
Kaffipause 

11.00
Sirkulære biomoglegheiter på Vestlandet 
NORCE v/ Gro Bjerga 

Den biosirkulære revolusjonen – verdikjeda  
Resourcer v/Håvard Hansgård 

11.45
Lunsj 

12.45
Frå matavfall til mikroalgar som omega-3 kjelde i fiskefôr 
Greentech Innovators v/Svetlana Lyngstad 

Insektsproduksjon – naturens eigen oppsirkulerar 
Invertapro v/Alexander Solstad Ringheim 

Biokol og pyrolyse sin viktige plass i ein industriell biosymbiose 
Norsk biokullnettverk v/Mia Ulvin 

13.45
Kaffipause 

14.00
Ein ny grøn verdikjede basert på fiskeslam
PWC v/André Gill

Den Magiske Fabrikken – eit fyrtårn for sirkulær bioøkonomi 
Norsk senter for sirkulær økonomi v/Tina Wågønes 

14.40

Bioparksamtalen 
Paneldiskusjon 

15.10
Siste pause

15.20

Bergensarar og Vossabonden skal redde verda  - litt 
Norsk Landbruksrådgivning v/Mari Aker 

15.40
Sirkulære moglegheiter og vegen vidare 
Grøn Region Vestland v/Lasse Kolbjørn Anke Hansen 

Påmeldingsfrist 28. mars kl. 16.00

Treng du overnatting? Sjekk ut overnattingstilboda på Voss.

Arrangørar: