Energikonferansen 2022

Program Energikonferansen 2022:

Tirsdag 5. april
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Velkommen ved Voss Energi – Per Berge
Oppsummering fra Tromsø – Solfrid Kongshaug Aas
Tjenesteleveranse i et fremtidig perspektiv – Alf Kåre Hjartnes
13.45 – 14.15 Tjenestetilbud AllRate – Kent Olav Kvamme
14.15 – 14.30 Pause
14.30 – 15.00 Metzum – programvarehus v/Johnny Haugsbakk og Paal Soltvedt Brakstad
15.00 – 15.30 Tjenestetilbud – CRM – Erfaringer v/Kari Anne Aas – Midt Energi
Lime Technologies – Løsning v/Erik Wangensten Berg
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30 App – Marius Øksenbjerg / Workplace – Marius Stensrud
16.30 – 18.30 Vossvind – Fly i vindtunnel
17.00 – 18.00 Ølsmaking Voss Fellesbryggeri
19.30 – Middag – Hangurstoppen

Onsdag 6. april

08.30 – 09.15 Hvordan beregnes spotprisene i Norden? v/ Lars Hermann Andersen – Statkraft
09.15 – 09.30 Pause
09.30 – 10.00 Hvor høye blir de fremtidige spotprisene i Norge? v/Lars Hermann Andersen Statkraft
10.00 – 10.15 Pause
10.15 – 11.00 Har starten på det grønne skiftet og høye gasspriser ført til økte regulerkraft- og
profilkostnader? v/ Nils Petter Benjaminsen – Fjordkraft
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 Småkraft – muligheter – fremtid – lokalt energiverk som produsent v/Rune Nesheim – Voss Energi
12.00 – 13.15 Lunsj
13.15 – 14.00 Bærekraft som konkurransefortrinn v/ Mette Nygård Havre
14.00 – 14.30 Overlever norske straumleverandørar straumpriskrisa? v/Toini Løvseth – Leder Energi Norges avdeling for marked, elektrifisering og kunder
14.30 – 14.45 Pause
14.45 – 15.30 For liten til å vera stor og for stor til å vera liten. Samarbeid og omorganisering i
energisektoren v/Terje Bakke Nævdal – Sognekraft
15.30 – 15.45 Pause
15.45 – 16.30 Endringsledelse og endringsprosessar v/Irmelin Bergh, partner Nudgelab og phd, Univeristetet i Oslo
16.30 – 18.30 Vossvind – Fly i vindtunnel

Torsdag 7. april

08.30 – 09.00 Saman er me sterkare v/Øystein Fauske – Wattn,
09.00 – 09.30 Ny energiproduksjon og EU-funding. Berre for gründerar? v/Thomas Hårklau – Kitemill
09.30 – 09.45 Pause
10.00 – 10.45 Det grønne skiftet, kabelforbindelser og hvordan områdeprisene påvirkes av dette. v/ Glenn Grøtheim, Statkraft
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 11.45 Samspel, arbeidsmiljø og trivsel. – eit foredrag til inspirasjon og ettertanke v/ Marco Elsafadi, relasjonshøvding
12.00 – Lunsj og slutt